Kierownik budowy

Kierownik budowy

Niezbędny podczas każdej budowy, zarządza wszystkimi pracami na jej terenie

Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

Oferujemy profesjonalne nadzory budowlane w atrakcyjnej cenie

Projektowanie

Projektowanie

Usługi kompleksowego projektowania budynków i konstrukcji budowlanych

Mieczysław Lachowicz – projektant budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru. Wykonuje projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp. oraz rozbudowy i nadbudowy w/w budynków. Pomoc w wyborze materiałów budowlanych i w wyborze firmy wykonującej roboty budowlanych (mam kontakt z: murarzami, zbrojarzami, dekarzami oraz specjalistami robót wewnętrznych – wykończeniowych budynku). Wykonuję także nadzory nad realizacją budowy – pełnię funkcję kierownika i inspektora budowy. Projekty wykonuję na terenie powiatu: łowickiego, kutnowskiego, gostynińskiego, płockiego, sochaczewskiego i pozostałych powiatach Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego.

Zajmujemy się również projektowaniem wnętrz, zatrudniamy architekta.

Jesteśmy firmą rodzinną, prowadzoną przez trzy osoby:
– Mieczysław Lachowicz jako właściciel, projektant i kierownik budowy
– Mateusz Lachowicz jako główny konstruktor
– Michalina Lachowicz mgr inż. architekt – projektowanie wnętrz (tel. do architekta – 530505300)

Wykonujemy projekty kuchni, łazienek, salonu i wnętrz w obiektach użyteczności publicznej.

Projekt budowlany – jest niezbędnym opracowaniem do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym – ”Projekt budowlany „ powinien spełniać wymogi określone w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy lub miasta.

Projekt budowlany powinien zawierać:
– Projekt zagospodarowania działki
– Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zagospodarowania działki określa m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, również miejsce podłączenia mediów oraz odprowadzania ścieków.

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę oraz rozwiązania techniczne.

Projekt wykonawczy – sporządzany dla dużych lub nietypowych przedsięwzięć budowlanych. Projekt ten pozwala na uszczegółowienie informacji zawartych w projekcie budowlanym. W przypadku istotnych zmian powstałych na etapie projektowania szczegółowego wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę tworząc projekt zamienny.