Firma wykonuje indywidualne projekty budynków za życzenie oraz  dokonuje zakupu typowe projektów z katalogów będących na stanie biura. Następnie wykonujemy adaptację zakupionych typowych projektów z naniesieniem usytuowania budynków na mapę do celów projektowych. Po wykonaniu dokumentacji projektowanej udzielamy pomocy w uzyskaniu pozwolenia na budowę, poprzez przygotowanie wniosku i odpowiednich oświadczeń.

Dalszym etapem w procesie inwestycyjnym jest budowa budynku. Firma pomaga w wytyczeniu geodezyjnym budynku. Wykonujemy nadzór nad budową, pełniąc funkcję kierownika lub inspektora nadzoru. Po zakończeniu budowy pomagamy w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie niezbędne są do wykonania następujące czynności w których firma pomaga tz: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zapewnienie odbiorów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz kominiarskich. Skompletowanie w/w dokumentów umożliwia zakończenie budowy.

Wszystkie w/w czynności są wykonywane przy udziale naszej firmy.

Pełny zakres działalności firmy:

 • projekty budynków mieszkalnych indywidualnych i typowych
 • projekty budynków inwentarskich
 • projekty budynków gospodarczych
 • projekty budynków handlowych
 • projekty budynków usługowych
 • projekty zamienne podczas zamian na budowie.
 • projekty na rozbiórkę budynków
 • kierownik i inspektor nadzoru
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 • kosztorysy do banków w celów uzyskania kredytów
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
 • pomoc w rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • pomoc w wyborze materiałów na budowlanych
 • pomoc w uzyskaniu mapy do celów projektowych
 • geodezja
 • mapy geodezyjne do celów projektowych

 

W każdej chwili służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z całym procesem inwestycyjnym.